Reklamacje i zwroty

ZWROTY TOWARU

KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru lub zawarcia umowy
składając oświadczenie na piśmie (oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy).
W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Konsument jest zwolniony ze swoich zobowiązań.
To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób
zniszczony i zwracany zostaje w nienaruszonym i oryginalnym opakowaniu.
Odstąpienie powoduje konieczność wzajemnego zwrotu świadczeń.
Towar należy odesłać wraz z fakturą sprzedaży lub innym dowodem zakupu oraz z dołączoną informacją o zwrocie.
KUPUJĄCY na własny koszt ma obowiązek zwrócić SPRZEDAWCY towar.
SPRZEDAWCA zobowiązany jest wówczas do zwrotu ceny.

Towary wykonywane na zamówienie (fototapety, obrazy canvas, naklejki, plakaty) nie podlegają zwrotowi
-
zgodnie z art.10 ust.3 pkt 4 i 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)


REKLAMACJE

Jeżeli KUPUJĄCY odbierając  towar zauważy widoczne szkody opakowania lub jej zawartości powstałe podczas transportu,
ma prawo odmówić przyjęcia towaru. W obecności pracownika firmy kurierskiej  należy sporządzić "Protokół Reklamacyjny"
i niezwłocznie skontaktować się ze SPRZEDAJĄCYM. Protokół Reklamacyjny stanowi warunek rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
Uszkodzonego i wadliwego towaru nie należy montować. Do rozpatrzenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu (paragon, faktura)
oraz oryginalne opakowanie zawierające reklamowany produkt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych  za pobraniem, chyba, że wynika to z wcześniejszych ustaleń. W przypadku uwzględnienia reklamacji i zwrotu towaru firma S-PRINT wystawia fakturę korygującą  do wcześniejszej wystawionej faktury sprzedaży.
Oryginał i kopia zostaje wysłana do klienta listem poleconym. Klient proszony jest o odesłanie podpisanej kopi faktury korygującej.
W ciągu 14 dni od otrzymania zwrotnej faktury, S-PRINT dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta bądź wymiany uszkodzonego towaru


UWAGA!

Do wad technicznych nie zalicza się różnic kolorów wynikających z indywidualnych ustawień kolorów monitora kupującego.
Kolory zdjęcia na wydruku może się nieznacznie różnic od grafiki widocznych na ekranie monitora.

Zwrot i reklamacje uszkodzonego mechanicznie i używanego produktu jest nie możliwy i nie podlega reklamacji.
Produkty już naklejone nie podlegają reklamacji.
FIRMA S-PRINT właściciel serwisu dekorator24.pl nie ponosi odpowiedzialności za źle położoną tapetę, bądź jej zniszczenie podczas tapetowania.