Polityka prywatności

Polityka Prywatności i "cookies"

1. Informacje o gromadzeniu danych osobowych i danych kontaktowych administratora

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy. Dane osobowe to wszystkie dane, służące do ustalenia tożsamości osoby fizycznej.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest Agencja Poligrafii Profesjonalnej S-print Radosław Czudziak  . 55-010 Żerniki Wrocławskie, ul. Skowronkowa 3 . Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

 Dane osobowe Użytkowników/Klientów są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Ze względów bezpieczeństwa i ochrony przekazywania danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do administratora), ta strona korzysta z SSL lub szyfrowania TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu "https: //" i ikonie kłódki na pasku przeglądarki.Dane jakie wykorzystujemy i zbieramy:
Podczas składania zamówienia zostajesz poproszony o podanie nam danych niezbędnych do realizacji Twoich zamówień, czyli imię, nazwisko, adres wysyłkowy, e-mail, numer telefonu i dane do faktury.
Twoje dane osobowe wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży oraz obsługi płatności. Nie udostępniamy ich podmiotom trzecim w celach marketingowych lub reklamowych. Podane przez Ciebie dane osobowe potrzebne są do  obsługi transakcji płatniczej w celu obciążenia Twojego konta płatnością za zlecenie oraz firmom kurierskim w celu dostarczenia przesyłki pod wskazany przez Ciebie adres.
Po dokonaniu zakupu towaru otrzymasz od nas e-mail dotyczący realizacji Twojego zamówienia i transakcji. Możliwy jest także kontakt telefoniczny w celu omówienia niejasności lub ważnych kwestii dotyczących Twojego zamówienia. Informacje dotyczące przesyłki będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail).
Automatyczne zbieranie danych jakie zostają pobierane to dane zawarte w plikach tekstowych "cookies", które identyfikują Twoją przeglądarkę w momencie korzystania z naszej strony. Nie zawierają żadnych danych osobowych, ale pozwalają nam na personalizację stron i ofert.
W każdej chwili możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć wcześniejsze, wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej. Gromadzimy tylko niezbędne  informacje potrzebne do realizacji zamówień.
Operacje związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia zgodnie z polityką prywatności serwisu PayU. W szczególności musisz zachować w poufności login i hasło do portalu i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowanie się po
zakończeniu korzystania z portalu. Jeśli tego nie uczynisz, portal zrobi to automatycznie.  

Każdy Klient według uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych,ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów.
Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych  z realizacją zamówień.
Dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz 883)

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f RODO w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, wynikające z konieczności zapewnienia stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane te nie są przekazywane ani wykorzystywane w inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzania logów serwera, jeśli konkretne dowody wskazują na wykorzystanie niezgodne z prawem.Informacje o "cookies"


1. Czym są pliki „cookies”
Plik „cookie” to ciąg znaków, najczęściej w postaci niewielkiego pliku tekstowego, który zostaje zapisany na urządzeniu końcowym w momencie, gdy odwiedzasz witrynę.

2. Do czego używamy plików „cookies”
Plików „cookie” używamy by podnieść użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników.
Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. Dane zawarte w plikach „cookies” umożliwiają blokowanie wielokrotnego wyświetlania treści użytkownikowi oraz pomagają zwiększyć efektywność reklam.

3. Jakich rodzajów plików „cookies” używamy
Używamy dwóch rodzajów plików: tymczasowych, które wygasają w momencie wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki oraz stałych, które zostają na urządzeniu użytkownika zgodnie z czasem określonym w parametrach lub usunięcia ich przez użytkownika.

4. Dane osobowe
Nie wykorzystujemy plików „cookies” do identyfikacji użytkownika a jedynie danych dotyczących połączenia.

5. Obsługa i usuwanie plików „cookies”
Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zezwala na obsługę plików „cookies” na urządzeniu końcowym, można jednak zmienić domyślne ustawienia i blokować ich obsługę. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi, blokowania i usuwania plików „cookies” znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Blokowanie obsługi plików „cookies” może mieć wpływ na obsługę funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

6. Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych gwarantują Ci szerokie uprawnienia względem administratora danych, o czym informujemy poniżej:

  Prawo żądania od administratora dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO
  Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO
  Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO
  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO

  • Prawo do otrzymania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania zgodnie z Art. 19 RODO
  • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art 7 ust. 3 RODO
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO
    Prawo do zgłoszenia przeciwu na podstawie art. 21 RODO

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasanionych interesów, masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, w tym profilowania. W tym wypadku nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.